Laatste nieuwsberichten
15 oktober 2014

Wat heeft de regering allemaal bekokstoofd? Volgens het ACV is het een hongermaal voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Minder inkomen en dus minder koopkracht. Maar het is een waar feestmaal voor de rijken en de ondernemers. Wie hard ...


Wat krijg jij op je bord?
15 oktober 2014

De federale regering wil de niet-objectiveerbare verschillen inzake het overheidspensioen wegwerken. Volgens COC zijn er inderdaad verschillen, maar die zijn verklaarbaar. En als de verschillen inzake pensioen toch weggewerkt worden, dan moeten ...


Raken aan ons pensioen is raken aan ons loon
12 oktober 2014

De studiedienst van het ACV maakte een syndicale synthesenota van het federaal regeerakkoord. Er is op dit ogenblik – net zoals eerder dit jaar met de regionale akkoorden - nog veel onduidelijk. Dat betekent dat op tal van vragen van leden nu ...


Reactie op federaal regeerakkoord
10 oktober 2014

De regeringspartijen hebben het federaal regeerakkoord massaal goedgekeurd. De christelijke vakbonden toonden hun woede aan de ingang van het congrescentrum waar de partijleden hun stem moesten uitbrengen. Ook COC was daarbij. In bijlage vindt u ...


Federaal regeerakkoord
Meer nieuws
Brandpunt
Brandpunt oktober 2014
2 oktober 2014
Brandpunt oktober 2014

In het tweede nummer van dit schooljaar praten we onder andere met de nieuwe baas van het VSKO, Lieven Boeve, vertellen enkele COC-afgevaardigden hun verhaal in aanloop van de syndicale verkiezingen en lees je een open brief van COC naar aanleiding van de dag van de leraar op 5 oktober 2014. We wensen je veel leesplezier!

 


Brandpunt oktober 2014
 
Onze website maakt gebruik van cookies.