Laatste nieuwsberichten
3 maart 2015

Op 19 maart 2015 roept het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector (ACOD, FCSOD & VSOA) van 11u tot 12u  zijn militanten op om naar het Muntplein in Brussel te komen om daar te protesteren tegen de besparings- en ...


Militantenconcentratie op 19 maart
26 februari 2015

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert een militantenconcentratie in Brussel op 11 maart, vanaf 11u tot 13u. Met die militantenconcentratie wil het Gemeenschappelijk Vakbondsfront de druk op de regering verhogen aangaande 1. ...


Militantenconcentratie op 11 maart
18 februari 2015

Op 13 februari 2015 gaf de regering de goedkeuring aan het voorontwerp van wet tot afschaffing van de diplomabonificatie voor de pensioenen van de openbare diensten. Het dossier, onderhandeld in Comité A, kreeg geen akkoord van het ...


Persmededeling Gemeenschappelijk Vakbondsfront Openbare Diensten
12 februari 2015

De acties van het najaar en nadien het sociaal overleg voor de werknemers van de privésector hebben geleid tot een ontwerp van sociaal akkoord. Het ACV heeft tot het uiterste onderhandeld om het onderste uit de kan te halen. Met een dubbele ...


De Algemene Raad van het ACV keurde het ontwerp van sociaal akkoord goed
Meer nieuws
Brandpunt
Brandpunt maart 2015
26 februari 2015
Brandpunt maart 2015

In het zesde nummer van dit schooljaar lees je een interview met ACV-collega Mohamel El Oualkadi over diversiteit in de praktijk, gaan we dieper in op het ziekteverzuimrapport en kom je alles te weten over de gevolgen van de afschaffing van de diplomabonificatie op de pensioenen. Veel leesplezier!


Brandpunt maart 2015
 
Onze website maakt gebruik van cookies.